Miks inkassoteenus?

Oliver Markvart

Olen inkassovaldkonnas olnud tegev alates aastast 2005.

Minu jaoks on see väga huvitav töö, milles end teostada. Võlasuhted, kui sellised, on paeluvad. Enamasti arvatakse, et võlgu olemine on suhe, kus poolte huvid on vastupidised, kuid analüüsides B2C nõudeid selgub, et mõlemad osapooled tahavad üldjuhul siiski sama tulemust. Ühelt poolt on selge võlausaldaja soov oma raha kätte saada, teisalt näitab kogemus, et ka võlgniku peamine soov on tekkinud võlgnevusest vabaneda.

Võlgu jäämisel ja suutmatusel nõuet teenindada on tavaliselt objektiivsed põhjused. Usun, et panustades olukorda aega ja teadmisi, on võlaprobleemidele võimalik leida lahendus, mis sobib kõigile, eeldusel, et osapooled seda soovivad. Tulemuseks on see, et kõik võidavad: võlausaldaja saab tagasi oma raha, võlgnik saab tasutud unarusse jäänud nõude ning meie oleme rahul, et saime aidata.

Castovanni on süvamenetlenud kokku ligi 30 000 nõuet Eestis ja Lätis. Selline maht nõuab, et protsessid oleksid põhjalikult läbi mõeldud ja toimivad. Meil on tohutult vedanud, et meie portfellis on just sellised kliendid. Ühiste eesmärkide nimel töötamine on loonud palju sünergiat, millest võidavad kõik. Usun, et perfektsusel ei ole piire ja alati on võimalik oma tööd veel paremini korraldada. See veendumus motiveerib mind ning pakub pidevalt uusi väljakutseid.

Oliver Markvart
Castovanni OÜ Juhataja

 

Minu kogemused inkassovaldkonnas algasid aastal 2003.
Minu arvates on töö inkassovaldkonnas põnev, huvitav ja dünaamiline.
Mõnikord küsitakse minult, kas on keeruline töötada sellises negatiivses valdkonnas. Võlgnikud kipuvad arvama, et neile tekitatakse probleeme, kuid mina usun vastupidist. Meie töö aitab inimestel tegeleda oma kohustustega, leides lahendusi vähima moraalse ja materiaalse kahjuga.

Praktika näitab, et kuni 90 % võlgnikest ei hoia pahatahtlikult maksmisest eemale, vaid on sattunud finantsraskustesse, kust nad  iseseisvalt väljapääsu leida ei suuda. “SIA Parādu uzraudzības Centrs Castovanni”  peamiseks eesmärgiks on leida lahendusi, mis rahuldaks mõlemat osapoolt nii võlausaldajat kui ka võlglast, võimaldades kohustuste täitmist kohtuväliselt.
Olen seisukohal, et ettevõtte edukus inkassovaldkonnas sõltub paljuski võlgade sissenõudmise tarkvarast ja töötajate professionaalsusest. Meie rikkus on meie töötajad, kes teevad oma tööd maksimaalse korrektsuse ja teadlikkusega, hinnates iga võlgniku nõudeid ja tehes õigeid otsuseid.

Meil on suurepärased koostööpartnerid, kes hindavad ja toetavad meie tööd. Koostööpartnerid säilitavad head suhted oma klientidega, edastades võlanõuded meie menetlusse õigeaegselt.
Olen tänulik, et meie ettevõtluse oluliseks osaks on Eesti kogemus ja innovaatiline tehnoloogiline lähenemine krediidihalduse töösse, mis võimaldab meil töödelda suuremahulisi andmeid kaotamata kontrolli iga juhtumi kohta eraldi.

Koos suudame saavutada palju!

Ina Hofmane
SIA “Parādu uzraudzības Centrs Castovanni” Juhataja