Krediidihalduse audit

 

Krediidihalduse audit efektiivseima tulemuse nimel

Konsultatsiooniteenus on tänases ärimaalilmas väga levinud, nii ka meie sektoris. Usume, et meie kompetents ja läbiproovitud lahendused aitavad teile pakkuda parima võimaliku tulemuse võlgade sissenõudmisel.

Kogemustele tuginedes julgeme väita, et edu võtmeks on võlgade menetlusega seotud protsesside pidev täiustamine.

Oleme vajalikud protseduurid kaardistanud ja lähtuvalt kliendist ning võlgniku profiilist suudame pakkuda olukorrale sobiva lahenduse. Vahel piisab ka juba proovitud edutute lahenduste uuesti läbi vaatamisest ja puudujääkide tuvastamisest, et muuta töö efektiivseks.

Levinumad kitsaskohad ettevõtte krediidihalduses

  • Protseduurid on korrektselt vormistamata ja kaardistamata.
  • Puudub konkreetne isik, kes vastutab krediidihalduse eest.
  • Nõuetel puudub selge ajagraafik, nendega tegeletakse ebakorrapäraselt.
  • Inkassopartneri töö kvaliteedi üle puudub kontroll.
  • Puudub süsteem nõuete liikumiseks inkassode vahel.
  • Puuduvad mõõdikud, mis kiiresti ja lihtsalt näitaksid hetketrende, meetmete tõhusust ja nõuete menetlemise kvaliteeti.

Kui tunnete, et ka Teie ettevõttel võiks olla eelpoolmainitud valdkondades arenguruumi, võtke kindlasti ühendust. Tutvume Teie ettevõtte krediidihalduse hetkeolukorraga, kaardistame praeguse protsessi ja vaatame üle olemasolevad mõõdikud.

Leiame koostöös parima viisi tulemuste parandamiseks ja vajadusel kohandame ärihaldustarkvara, mille kiire ning loogiline graafiline ülevaade annab kohese ülevaate kõigest vajalikust.